0739-39 53 77
info@kamikazeryttare.com

Home » Home

Att föreläsa och utbilda andra är fantastiskt roligt. Det är lika roligt oavsett om det är inom ridsporten, som den här hemsidan handlar om, eller om det är inom optikbranschen som nästa föreläsning handlar om. Att få dela med mig av min kunskap, min erfarenhet och ge den till någon annan som kan förvalta den …

Read more